Atsotitzak, erran zaharrak eta gogoeta zenbait

Atsotitzak, erran zaharrak eta gogoeta zenbait

()
Atsotitzak, erran zaharrak eta gogoeta zenbait –
Atsotitzak, errefrau, erranairu edo erran zaharrak dira, Gotzon Garateren hitzak erabiliz, herriak eguneroko bizimodutik atera eta molde tinkoetan erabiltzen dituen, belaunaldiz belaunaldi igarotzen diren eta zerbait irakasten duten esaera gogoetatsu laburrak. Bestela esanda, atsotitza herriak esperientzian oinarriturik emandako aholku edo irakasbidea da.
Atsotitzak, erran zaharrak eta gogoeta zenbait
Arg: Stockshap (Pixabay)
1.-  Atsotitzak euskal literaturan
Esteban Garibai arrasatearrak lehen atsotitz bilduma plazaratu zuen 1533. urtean. Osora 37 atsotitz bildu zituen eta bizkaieraz idatzirik. 1596an, Iruñean, 539 atsotitz biltzen zituen “Refranes y sentencias comunes en Bascuence, declarados en romance” izeneko bilduma argitaratu zuten. Hau ere bizkaieraz idatzirik dago, hori dela eta, zenbait ikertzailek Garibaik idatzi zuen eta gaur galdua den bigarren bilduma izan daitekeela diote.
XVII. mendeko hastapenetan, Zalgizeko Bertrand Zuberoako jaun higanotak 196 atsotitz biltzen zituen bilduma egin zuen. Zubereraz idatzita daude. Handik zenbait urtetara, Jakes Bela abokatu eta idazle mauletarrak esaera zaharren sorta bat idatzi zuen. 1657. urtean Allande (Arnaud) Oihenart zuberotarrak 706 atsotiz biltzen zituen “Les Proverbes Basques recuillis par le Sr. D. Oihenart” izeneko bilduma argitaratu zuen. Hauek ere, denak zubereraz idatzirik.  Mende beraren erdi aldera, Lope Martinez Isasti lezoarrak 85 atsotitz biltzen zituen bilduma burutu zuen eta “Compendio historial de la M.N. y M.L. provincia de Guipuzcoa” izeneko liburu mardularenbarruan kokatu. Zoritxarrez, liburu hau ez zen argitaratu 1850. urtera arte.
II. mendearen hastapenetan, Resurreción Maria Azkue bizkaitarrak ia 3000 atsotitz biltzen zituen bilduma kaleratu zuen “Euskal Erriaren Yakintza” izeneko bildumaren hirugarren liburukian. 1936z geroztik, Jean Elizalde “Zerbitzari” azkaindarrak, “Gure Herrian” aldizkariaren zenbakietan, Iparraldeko atsotitzak biltzen zituen “Zuhur hitz eta erran zahar” izeneko bilduma ederra plazaratu zuen. Damaso Intza nafarrak 2.489 atsotitz biltzen zituen bilduma burutu zuen eta Antonio Zabala tolosarrak, bi liburutan, 3.000 atsotitz inguru biltzen zituen bilduma plazaratu zuen berak zuzentzen zuen “Auspoa” izeneko argitaletxearen bitartez.
XXI. mendearen hastapenetan, 2003. urtean hain zuzen, Gotzon Garate idazleak orain arte arlo honetan egin den bildumarik handiena burutu eta plazaratu zuen “Atsotitzak” izenburu zuen liburu mardulean.
Bertan, euskarazko 16.989 atsotitz biltzeaz gain, espainierazko 5.475, ingelesezko 4.263 eta latinezko 3.789 atsotitz eman zituen euskaraz ere emanik. Osora 30.466 atsotitz bildu zituen, orduz geroztik atsotitzak aztertzeko eta erabiltzeko guztiz beharrezkoa bilakatu den aipatutako liburuan.
 
2.- Hor-hemenka entzun ditudan atsotitzak eta erran zaharrak.
Nire bizitza osoa eman dut Euskal Herrian barna, eta hor-hemenka, bide bazterretan edota adiskideen arteko giroan, atsotitz eta esamolde franko entzun ditut. Horietako batzuk ez nituen ezagutzen, eta izugarri politak eta adierazkorrak iruditu zitzaizkidanez gero, kaier batean idatzi eta jaso nituen. Horiexek dira orain artikulu moduko honetara ekarriko ditudanak. Horratx!
Luzaz lankide izan dudan Gema Gurrutxaga elgoibartarrari entzunak dira honako hauek. Gema Elgoibarko baserri bateko alaba da eta biziki euskara garbiaz eta naturalaz mintzo da.

Etorriko jako horri ere kania ate gainean.
 • Emailea: Gema Gurrutxaga. Bere aitari baserrian aditua.
 • Azalpena: kania makila moduko neurria da.
 Lasterrago belak (beleak) garitan.
 • Emailea: Gema Gurrutxaga. Bere aitari baserrian
 • Motel samar ibiltzen denari esaten zaio.
 Burua erabiltzen ez bada, hankak erabili behar.
 • emailea: Gema Gurrutxaga.
Honako aldaera ere, ainitzetan entzun dut:
Burua ez dabilenean, zangoak ibili behar.
– Hego haizea baino zaharragoa eta sardinzaharra baino flakuagoa.
Gema lankideari entzundakoa.

Hurrengo hauek Gaintxurizketako Gaintza baserrian, Etxezurieta – Sarasola familiari entzundakoak dira.
Aukera daukana, nekea berekin.
Gaintxurizketako Gaintza baserriko Ixabel Sarasolari entzuna. Aukera gehiegi izateak ekar dezakeen akidura aipatzen du.
Allerruko amonak sua piztu du.
Gaintxurizketako Gaintza baserriko Joxe Etxezurietari entzuna. Honela esaten dute Gaintxurizketako baserritarrek Jaizkibel mendikateko Allerru gailurrera lainoa ikusten dutenean. Horrek erran nahi baitu galerna Lezo aldera sartuko dela. Eta Allerruko Amona Mari jainkosa litzateke nire ustez.
Lapaitza apaiza baino okerro (okerrago).
Gaintxurizketako Gaintza baserriko Joxe Etxezurietari entzuna. Lapaitza edo uztagoa belar gaiztoa da, belar-soroetan sortzen dena. Ale gorriz betea, eta behiek jaten dutelarik, esneari zapore txarra ematen diotenak. Zaina eta guzti atera behar da lurretik eta gero erre, gehiago zabal ez dadin. Hortik datorkigu atsotitz moduko hau.

Lapurdiko Urruñan Beñat Ostiz bizi da, kantu eta istorio zahar ainitz ezagutzen dituena. Berari entzunak dira honako atsotitz hauek:
 – Urrungo eltzea lurrez, eta bertakoa lurrez.
Urrunekoa beti omen da hobea bertakoa baino.
Hitza hitz, bestela gizona hits.
Hau Iparralde osoan ainitzetan entzuna dut.
Mundu hontan sortu ezkero hiltzeko prest.
Beñat Ostizek dioenez, Urruñako ditxolari ospetsua izan zen Bixente Izkierdok erraiten omen zuen beti.

Oraingo hauek Hondarribiko Begoña Oportori entzundakoak:
Jexus, Maria eta Joxe, putzura joan eta bota kapen.
Zerbait pentsatu gabe egin duela, alegia.
– Portomokon bizi da!
Tokitan, urrun,  bizi dela, alegia.
– Hori jadanik Teilakietan dago!
Hilerrian ehortzia dela, alegia.

Aipa ditzadan segidan hor-hemenka entzun ditudan beste atsotitz eta erran zahar zenbait. Biziki politak denak.
Denok daukagu popan zuloa.
Ondarruko Nerea Lorentzori entzuna.
– Hoba infernura poparean, zerura brankaz baino.
Lekeition entzuna.
Behi txikia beti txahala.
Deustuko Aintzane Prieto Urrutiari entzuna.
Ahal izango balu zaharrak eta gazteak baleki.
Irandatz semeari entzuna. Atsotitz zaharra.
 – Burua ez daukanak hankak erabili behar.
Ordiziako Miren Irizarri entzuna.
– Bixente kakeri ipurdia ageri.
Iparraldean usu entzuten dena.
 – Ez ba gira atetik sartzen, leihotik sartuko gira.
Arbonako Argitxu Ugalderi entzuna. Gure xedea, modu batez ez bada, beste moduaz atzemanen dugula, alegia.
Hamahiru eta astearte, ez ezkondu eta ez itsasora ate.
Donostia aldean askotan entzuna. Erdaraz ere bada antzeko atsotitz bat.
– Haundia haina zabal egiten bahaiz, gizon ederra izango haiz.
Irungo Pepita Sein Olideni entzundako esamolde zaharra.
On egin deiziela janak eta kalterik ez edanak.
Saran entzundako esamoldea.
 – Zahartzen, alutzen eta pitutzen.
Zahartu eta txartu. Horrela erraiten da Gipuzkoan. Urruñako Frantxis Garmendiari eta Daniela Albizuri entzuna.
– Jinkoak begira gaitzala infernutik eta Irisarrira joatetik.
Nafarroa Beherean ainitzetan entzun dudan atsotitz modukoa. Irisarri famatua izan zen bertan egiten zituzten toberengatik, eta agian  hortik etor dakioke.
– Hi bahiz ni banuk.
Iparralde osoan usu entzuten den esamoldea.
– Ardagia baino idorragoa. Lezo aldean entzuna.
– Etxeko astoa baino alperragoa. Gipuzkoako hainbat herritan entzuna.
– Asto guztiak ez zeudek Igeldon. Donostian entzuna, animalia-puska den pertsonari erraiteko.
– Hola, hola Jauna. Baduzu eta emazu!  Urruñako Jean-Claude Etxeberri erretora zenari entzuna. Garazi aldekoa zen. Behin, uharra edo zaparrada ikaragarri handia  ari zuen botatzen, eta horretaz hizketan ari ginela esamolde hori bota zuen. Bere amak ainitzetan erraiten omen zuen.
– Begiari begi, hortzari hortz. Allande Sokarros zuberotarrari entzuna. Begia begi truk  esamoldearen baliokidea da.
– Egia! Sudur ondoko begia. Gezurra! Mingaineko hezurra.
Donostian entzuna. Lagun bat zerbait kontatzen are zen, eta sinesteko erraza ez zenez, tarteka egia! botatzen zuen kontatzen ari zenari indarra eman nahian. Halako batean, entzuten ari zenetako batek halako esamoldeaz erantzun zion.
– Ehun da ehun, berrehun. Gora Astigarraga!
Astigarragan, herria goratu nahian, jendeak, berotzean, maiz botatzen duen oihu aldarrikatzaile modukoa.
– Adarra jotzeko makina Astigarragan zegok!
Gipuzkoan maiz entzuten da. Norbait ziria sartu nahian dabilela horrela erraiten zaio.
– Oiartzun, pareta zaharrak erantzun.
  Oiartzun herrian maiz entzuten dena.
– Artobero usaina zegok!
Bortzirin entzuna. Handinahietan dabilenari erraiten zaio.
– Praxkuk kaka egin du bere praketara.
  Norberto Trantxe pilota-maisu igantziarrari entzuna. Mutikoak pilotan ari ziren gaizki, bere azalpenak entzun gabe. Orduan Trantxek horrela bota zien.
– Sugearen umea, sugekumea.
Gipuzkoan ainitzetan entzuna. Gurasoen gaiztakeria seme-alabengana pasatzen dela erran nahi du.
– Porru eginda nago!
Gipuzkoan eta Bizkaian entzuten da. Lur jota, alegia.
– Berandu etorri, eta jango duk mehe.
Gipuzkoan entzuna. Berandu etortzeak ekartzen dituen kalteak ditu aipagai.
– Burua pitzatuta dauka!  edo  Pitzatuta zagok!
Oiartzun aldean asko erabiltzen diren esamoldeak.. Burutik ongi ez dagoela, alegia.
– Hanitx ürtez! Eta zu kontazale!
  Zuberoan eskerrak ematen dituenari ematen zaion ohiko erantzuna.
– Aunitz urtez! Bertze hainbertzez!
Baztan aldean agurtzeko maiz entzuten den hitz jokoa.
– Ez beha gau beltzari.
Nafarroa Beherean entzuna. Dena ez dela beltza eta txarra, alegia.
– Ganbara zulatuta dauka!
Irunen entzuna. Burutik ongi ez dagoela, alegia.
– Geroa ageriko.
   Lapurdin entzuten den esamoldea. Geroan ikusiko dela, alegia.
– Gertu leku, azkena.
Elizondon entzuna. Hurbilen bizi dena, hori izaten dela ainitzetan azkena. Iristen dena, alegia.
– Gezurrak buztana labur.
Gipuzkoan eta Bizkaian maiz entzuten dena. Gezurra berehala harrapatzen dela, alegia.
– Gezurrak, zerriak bezala, buztana labur.- Ormaiztegiko semea den Jexux Mari Mendizabali entzundako atsotitza.
– Gure gatua Pitxitxi, dena larru eta txitxi.
Lapurdiko herrietan maiz entzuten dena.
– Hodoiak Jakara, tenpra kakara!
Lagun erronkariar bati entzun niona. Eguzkia nora, zapiak hara atsotitzaren antzekoa.
Nik zer debru dakita!
Nafarroa Beherean maiz entzuten den esamoldea.
– Pilotan eta dantzan aritzen ez den mutila, edo ez da euskalduna edo da inutila.
  Sunbillako aitatxi zahar bati entzuna. Bizimodu tradizional baten aldarria.
 – Enbata Larrundik, euria urrundik.
  Mixel Bizkai urruñarrari entzuna, Larrun aldetik urruñara galerna zetorrela baieztatzeko.
Emaztekia itzain, orga errekan.
Beñat Kastorane uztariztarrari entzuna. Euskaragatik baxenafarra edo  zuberotarra dela dirudi.

Eta zerrendatxo hau bukatzeko zuberotarren eta baxenafarren arteko liskarren berri ematen duten atsotitzak ekarriko ditut lerro hauetara:
– Manexetik ez aro honik eta ez gizon honik.
Hauxe entzuten da ainitzetan, erdi txantxetan bada ere, zuberotarren ahotik.
– Zuberotarrak zangoak arin eta burua ere bai.
  Hauxe da Nafarroa Behereko herrietan, erdi txantxetan pentsatu nahi dut nik, zuberotarrei erraiten zaiena.

[ Zuzeu webgunetik hartua ]

HHLL

[ Ez zaukaNat euskeraz eleberri, poesía edo ipuin liburuak eta modukoak irakurtzeko ohitura handirik, hala eta guztiz ere merezi diNaten gauzek merezi izaten diNate eta hona hemen dagoenekoz desagertutako Elearazi blogetik arrantzatutako eta 2013. urtean argitaratutako zerrendatxoa. Garazik gomendatutakoetatik neuk Hormako paper horia bakarrik neukaNan irakurria osorik eta hau Edo!-ko bazkidea izan ninduNalako, nik Ez adiorik eta Ezabatuak. Idazle alemaniarrak hasi eta erdira iristerako alboratutako liburuak izan hituNan. Ondorenean Nagorek beste 10eko gomendioa eman ziguNan eta hortik soilik Edgar Allan Poe-ren Kontakizunak zaukaNat behin euskeraz irakurria eta beste bi alditan gazteleraz, horrela bada, ez zakiNat itzulpen onak ditutan hemen agertzen diren liburuak baina bai kontakizun interesgarriak izango direla ziurrenera.  Beno ba, hemen beraiek eta kantuak esaten diNaten moduan... zabal bideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnas]
 

HHLL

230408-dia-libro
 
Liburuaren eguna dela-eta, gustukoen zerrenda bat osatu dugu; gustukoak dira itzulpen ona iruditzen zaigulako, liburu ona, edo beste arrazoi estetiko, linguistiko edo politikorengatik aipagarriak iruditzen zaizkigulako. Ez daude guztiak, segur aski onenak ere ez, hamaika ahantziko genituen eta beste hainbat ez ditugu oraindik deskubritu. Batzuk dira, eta horrela aukezten dizkizuegu, ordena jakinik gabe, burura etorri zaizkigun gisa berean zerrendatuak. Beste itzulpenik baduzue gomendatzeko (badakigu baietz), badakizue zer egin!
On egin!


Hatsaren kulunka

Egilea: Herta Müller
Itzultzailea: Ibon Uribarri
Argitalpena: Elkar, 2010
Estekak:

GORA ETA BEHERA (253) - Bizitza triste eta ederra

GORA ETA BEHERA (253) - Bizitza triste eta ederra

Lur Azpiko Izakiye-k Gora eta beheran 253. alea erditu diNK, erditze triste ta earra... bertan hasierako Lila Downs, sarrerako Producto Interior Bruto, barruko mami Joxe Ripiau ta agurreko Erramun Martikorena aitu ahal dituzue... Agur triste ta ear bat eman nahi zoNabet PIXKET-ASKO matte nitun 2 pertsonai (Maite ta Igor) ta errespetu kultural ikeragarriye niñon Iñigoi. Ondo lo-eiñ!!GORA ETA BEHERA (253) Aitu eo Jaitsi nazaNK !!

Danona Donea (jaialdi alternatiboa uztailak 13an, Mundaka)

[ Danona Donea Jaialdi alternatiboaren inguruko irratsaioa eta berari buruzko hitz idatziak ]

Mikro Irekian #11 Danona Donea
Danona Donea gaur egungo jaialdiek proposatzen duten jai eredua iraultzeko helburuarekin jaio zen. Zulo irekia deitzen den formatua jarraituz modu parte hartzailean eta ez planifikatuan jaia egiteko aukera eskaintzen du proiektu honek.  Eremu publikoaren eta guztion diruaren pribatizazioaren aurrean bestelako kontsumo eredu bat aurkezten du Danona Doneak. Gonbidatzen zaitugu datorren uztailaren 13an Mundakako Santa Katalinara hurbiltzen eta jaialdi honetan parte hartzen.
Aurrez Danona Donearekin kontaktuan jarri nahiz izanez gero danona.donea@gmail.com helbidera idatzi eta informazio gehiago behar izanez gero Twitter edo mastodon plataformetara jo.
Entzun!

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

Danona Donea alter-jaialdia 2018tik 2019koa: talde-sormen autoeratua

Danona Donea 2018an egin genuen lehenengoz, danontasuna zaindu, danontasuna
ospatu goiburuz.


Zelakoa da Danona Donea?
1. Espazio publikoen danontasuna zaintzeaz ari gara alde batetik. Santa Katalinan,
Mundakako landagunerik ederrenetako batean ematen den Mundaka Festival-ak
dakarrenagatik : pribatizatze legez kanpokoa eta alde askotako des-eredua.
2. Jaialdien danontasunaz ari gara: zulo irekia jaialdi modua esperimentatzen dugu.
Eredu horretan, artista/hartzaile polaritate horretan, gunean bildutakoen proposamen
guztiak ondo etorriak diren biribiltasunera aldatzen dugu, eguneko agenda zuri izanik
hasieran. Sormen kolektiboa eta bat-batekotasuna, nahastea, sorpresa eta konexio
sortzaileak erraztuz. Oso pizgarria izan daiteke hori artezalearentzat, eta gure artean urria
eta "berria". Hemen zulo irekiko jaialdi formatoari buruzko ideiak .
3. Jaialdiak udako patxada, lasaitze eta saretze aldea ere bereizgarri dauka, Mundaka
itsaso bazterreko herri ederrean aldi gozo bat partekatu nahi dugu etxeko giroan, eta nahi
duenari bertakoen etxeetan lotarako tokia eskaintzeko keinua horren adierazgarri.
4. Proposamenak sinpletasuna oinarri-oinarrian du. Hortik
          1. ez elektrizitaterik/mikrorik. Beharrik ere ez, talde txikietan sakabanatzen baikara
landako txokoetan.
          2. ez txoznarik/antolakuntzaren kontsumo eskaintzarik (ekarri norberak nahi
duguna)
          3. ez eskenategirik (landagune berak ematen ditu txoko eder ugari)
          4. landa ederrok, aurkituko duguna baino ederrago, txukunago utziz


Oso ondo ibili! Laster arte,


Danona Donea
danona.donea@gmail.com / 638733223 / Twitter/Mastodon: @DanonaDonea

Tres enemigos de la familia


Tres enemigos de la familia
"Nunca se dirá lo suficiente que lo que ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Sin duda podría haberlo hecho el comunismo, si hubiera tenido la oportunidad fuera de esa tierra salvaje y semimongólica en la que florece actualmente. Pero, en cuanto a lo que nos concierne, lo que ha destruido hogares, alentado divorcios, y tratado las viejas virtudes domésticas, cada vez con más desprecio, ha sido la época y el poder del capitalismo. Es el capitalismo el que ha provocado una lucha moral y una competencia comercial entre los sexos; el que ha destruido la influencia de los padres a favor de la del empresario; el que ha sacado a los hombres de sus casas a la busca de trabajo; el que lo ha forzado a vivir cerca de sus fábricas o de sus empresas en lugar de hacerlo de cerca de sus familias y, sobre todo, el que ha alentado por razones comerciales un desfile de publicidad y chillonas novedades que es por naturaleza la muerte de todo lo que nuestras madres y nuestros padres llamaron dignidad y modestia. No es el bolchevique, sino el jefe, el publicitario, el vendedor o el agente comercial quien ha derribado y pisoteado, como una salvaje invasión de bárbaros, la antigua estatua romana de Verecundia".

[ Las Interferencias blogetik hartua, berak aurretik Chesterton-en esaldiak biltzen dituen PCS-PCS webgunetik hartua ]

10 GRANDES PELÍCULAS DE HUMOR NEGRO


El humor en el cine, si es negro, mejor


Afortunadamente para los que consideramos la comedia un género mayor dentro del cine (siempre se ha dicho que es más difícil hacer reír que llorar), no todas las comedias son iguales. El humor en el cine está presente siempre en mayor o menor medida. Hay algunas películas que nos regalan momentos muy divertidos con su humor tonto y ligero, algunas combinan el drama en sus historias y otras nos hacen reír de manera inteligente por cosas de las que “no deberíamos”, sin duda, esta es una característica del humor negro, que a grandes rasgos trata temas considerados tabú por la sociedad.
En el cine hay ejemplos del uso del humor para reflexionar, con cierto tono sombrío, acerca de aspectos de la vida que, en su vertiente seria, nos atormentan diariamente. Hay muy buenos ejemplos de humor negro e irreverente. Comedias inteligentes y osadas, intrincadas historias con personajes alocados, situaciones que de tan absurdas y surrealistas nos provocan risa o bien, sentimientos encontrados. Hay comedias negras imprescindibles y otras que van llegando a la cartelera y nos sorprenden por su capacidad para seguir haciéndonos soltar una carcajada. Aquí va un repaso.

Fargo (1996) | Joel Coen | USA

Las películas de los hermanos Coen abordan la comedia negra con bastante acierto, como es el caso de ‘Fargo’, convertida ya en una película de culto. El seguimiento de un crimen desemboca en una trama que de tan trágica es mejor reír. El sabor agridulce que nos deja esta película es el síntoma que provoca la perfección con la que los Coen manejan este género .

Heathers (1989) | Michael Lehmann | USA

Más crímenes y humor negro encontramos en esta película de Michael Lehmann en donde participan unos jovensísimos Christian Slater y Winona Ryder como protagonistas. La cinta cuenta como un grupo de cuatro jóvenes de una “High School” consideradas como las más populares, cometen todo tipo de “crueldades” con sus compañeras y compañeros.

Delicatessen (1991) | Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro | Francia

Los directores Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro conjuntan en esta película la peculiar estética del primero con unos personajes muy locos y con mucho humor negro. Se trata de un historia post-apocalíptica en donde las personas de un excéntrica comunidad se vuelven bastante creativas ante la escasez de alimentos.

American Psycho (2000) | Mary Harron | USA

Dirigida por Mary Harron e interpretada por Christian BaleWillem Dafoe es sin lugar a dudas un nuevo clásico del cine, uno donde se combina la comedia negra, la crítica y un montón de personajes y escenas memorables. Cuando la sangre comienza a correr no sabemos si debemos alarmarnos o seguir riendo. Optemos por la segunda opción.

Relatos Salvajes (2014) | Damián Szifrón | Argentina

Damián Szifron estrenó esta película de varios relatos en 2014. Se trata de seis historias que nos llevan de la risa al estupor y de regreso. Una divertida forma de abordar los comportamientos humanos más viscerales. Deliciosa y ácida a la vez.

Shaun of the Dead (2004) | Edgar Wright | Reino Unido

Esta divertidísima película de Edgar Wright narra un peculiar apocalípsis zombi en donde vemos a Simon Pegg en toda su expresión acompañado de Nick Frost. Aun con su humor, por momentos escatológicos, las reflexiones de la historia son mucho más profundas de lo que parecen.

In Bruges (2008) | Martin McDonagh | Reino Unido

Martin McDonagh dirigió y escribió esta película. Le valió estar nominado en 2009 en la categoría de guión a los Oscar por su historia divertida y oscura de dos sicarios que son enviados a Brujas, Bélgica, con engaños en donde los alcanzarán las consecuencias de sus actos. Además de sus humor negro podremos disfrutar de un divertidísimo Colin Farrell.

Thank You For Smoking (2005) | Jason Reitman | USA

Basada en la novela homónima de Christopher Buckley, esta película dirigida por Jason Reitman es una sátira sobre las industrias más poderosas del mundo y las que más daño hacen a la humanidad: las tabacaleras, las de armas y las de alcohol. Su narración es muy divertida a cargo de Aaron Eckhart.

Birdman (2014) | Alejandro González Iñárritu | USA

Del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, esta cinta de 2015 no sólo sorprendió con el fabuloso trabajo de Emmanuel Lubezki y su plano secuencia, sino con las actuaciones y su historia llena de reflexiones y humor negro. Sin duda se trata de un gran filme.

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964) | Stanley Kubrick | Reino Unido

Si de comedias negras se trata, esta del genial Stanley Kubrick que desde su título original en inglés es una gran sátira: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. La guerra nuclear nunca fue tan divertida y obscura como en esta historia en donde aparece uno de los mejores personajes del cine: Dr. Strangelove, interpretado de forma impresionante por Peter Sellers (quien, por cierto, realizó tres papeles en esta película).

Macguffin007 webgunetik hartua ]

Abstentzioaren mamua

Abstentzioaren mamua      

Testu hau idazten dudanean, hausnarketa eguna da, eta hainbat idei darabilkidate buruan. Badaramat denbora luze bat zeinean politika parlamentarioa nire egunerokotasuna inbaditzen duela: telebista, idatzizko prentsa, irratia, interneten nabilenean… Baina apirilak 28ko data gero eta hurbilago egon, inbasio hori gero eta indartsuagoa bilakatu da. Abstentzioa eta ultra eskuinaren mamua izan dira batez ere eztabaida gidatu dituzten elementuek, eta hainbat lekutan entzun ditudan hauteskundeetan parte hartzeko argudio askok bi hauetan oinarritu dira.
 
Abstentzioaren aurkako gurutzada bizi izan dugu. Honen aurrean izan diren jarrerak anitzak dira, baina bi nagusitu dira. Bata, parte hartzea modu adiskidetsu batean eskatzea, ez duela ezer kostatzen eta eskuinari aurre egiteko beharrezko pausua dela. Bestea, abstentzioaren aurkako jarrera gogorra, abstenituko direnei gertatuko den hondamendiaren erantzuleak eginez.
 
Faxismoaren gorakadari buruzkoa, zer esan. Egia esan behar badut, 1978ko Erregimena frankismoaren jarraipen bat da eta frankistak zirenak euren bulegoetan jarraitu zuten. Begirada bat bota Kataluniako Erreferenduma epaitzen ari diren epaileei; Espainiar Erresumako parlamentuetan izan diren diputatuei; indar errepresiboetan dauden agintariei; Administrazioan dauden hainbat kargu. Beste gauza bat da orain, dirudienez, kaleak hartzen ari direla. Ultra eskuindar hauek beti hor izan dira, demokrata mozorroa jantzita.
 
Hala ere, onartu behar dut abstenituko direnen artean, denetarik dagoela: pasotak, ziurrenik gehiengoa direnak, eta abstentzio aktiboa planteatzen dutenak, seguru asko, gutxiengoa. Azken aukera hau erabat legitimoa dela azpimarratu behar dut, nahiz eta azken aldian hauen aurka eman diren erasoak. Zergatik botoa emateko hainbeste matraka? Faxismoaren gorakada dela eta botoa eman behar dela esaten dutenekin, kontuz. Gorakada hori ez da abstentzionisten erantzukizuna; alderdi ultraeskuindarrei botoa eman dieten erantzukizuna izango da. Gerta daiteken hondamendia ez da abstentzioaren errua izango. Hor, beste hausnarketa bat egitea beharrezkoa da.
Agian ezker parlamentarioari autokritika pixka bat falta zaio. Arazoa ez da izango proposamen hauek ez dutela konbentzitzen, ezta? Gero eta jende gehiago, planteamenduen aurrean hotz geratzen dela. Orduan, non dago arazoa, proposamenetan edo boto emaile potentzialetan? Badakit agian desesperazio puntu batek abstentzioaren aurkako jarrera gogortzea eraman zezakeela, baina zintzoak izan behar dugu. Erantzukizuna besteei ez bota, mesedez.
 
Ultra eskuinaren gorakadaren atzean, aldiz, pairatzen dugun egoera sozioekonomikoa dago. Honi nola egin aurre? Botoa emanez gutxi egin daiteke. Bide eraginkorrena langileon artean elkartasuna berrindartzea da, gizarte erantzukizuna gure gain hartzea: lankideak prestatuz, politizatuz, lan arloan antolatuz, herrietan eta auzoetan politika eginez, era autonomo batean. Klase borroka areagotzea, era transbertsal batean feminismoa, ekologismoa eta nazio zapalkuntza barneratuz. Kalea (lantokiak barne), ultraeskuinaren esku geratzen badira, arazo hori konpontzeko bozkatzearekin ez da aski izango. Eta ultra eskuina ez da bakarrik alderdi politiko zehatz batzuen monopolioa. Gogoratzen dut eraso bortitzenak alderdi sozialdemokratek aplikatu dituztela; gure lurraldean, aldiz, eskuin zibilizatuak. Ultra eskuina ez da haien marka, baina bai beraien politikena.
 
Abstentzioari kritika ugari egin zaizkio. Eta noski, ezker parlamentarioari kritika egiten diodanean, abstentzioari ere egin behar zaio: proposamen hau ez badoa praxi bati lotuta, ez bada egunero politika egiteko praktika batekin lotzen, zeozer hutsala da.
 
Agian hauteskundeei gehiegizko garrantzia ematen ari diegu. Hausnarketarako aipu bat uzten dizuet, Voltairine de Cleyrerena: “Langileek ikasi behar dute euren boterea ez dago botoen indarrean, ekoizpena gelditzeko gaitasunean baizik”. Langile hitza zentzu zabal batean ulerturik, esaldi honen indarra erabatekoa da.
 
Autogestioa webgunetik hartua ]

Diez propuestas antimilitaristas que los partidos obviarán en la campaña electoral

Diez propuestas antimilitaristas que los partidos obviarán en la campaña electoral
 
 #TITRE

Una organización política cercana y amiga nos solicita diez propuestas antimilitaristas concretas para, junto con sugerencias de otras temáticas, hacérselas llegar a los partidos políticos, en estas semanas de desarrollo de sus programas electorales. En el Grup Antimilitarista Tortuga somos bastante escépticos en relación a todo lo que tiene que ver con partidos políticos, procesos electorales y gobiernos de "representación". En realidad muchos de nosotros somos apóstatas del censo electoral y alguno que otro, además, es persona objetora a la obligación de integrar mesas electorales. Sin embargo no vemos razón en negarnos a ofrecer este decálogo de buenos deseos desde la óptica antimilitarista. Incluso teniendo una más que fundada sospecha de que nuestras "sugerencias" caerán en saco roto, también en el caso de los partidos que se definen como "progresistas".

Por otra parte, en nuestro grupo, puestos a pedir, somos más de solicitar la abolición de los ejércitos, de todas las formas de militarismo, del estado y el sistema capitalista. Pero como se nos solicita concreción, ahí va un ramillete de propuestas algo más "posibilistas":

1-Supresión de todas las misiones de injerencia militar del ejército español en diversos escenarios del globo.

2-Disolución de la UME y dedicación de sus partidas presupuestarias a brigadas civiles de intervención ante contingencias naturales.

3-Cese de toda actividad de publicidad, adoctrinamiento infantil-juvenil y exhibición de tipo militarista.

4-Cese de la colaboración militar con EEUU: devolución de las bases militares de utilización conjunta, prohibición de que EEUU (ni ningún otro país) pueda utilizar el espacio aeronaval español y sus instalaciones aeroportuarias como apoyo logístico en cualquiera de sus guerras.

5-Salida de la OTAN a todos los efectos.

6-Plan de disminución anual del gasto militar con objetivos a corto, medio y largo plazo.

7-Desmantelamiento de, al menos, el 50% de las instalaciones militares y reversión de su uso a finalidades de utilidad social.

8-Cese de la guerra contra las personas migrantes en la frontera sur española: desmantelamiento de los vallados de Ceuta y Melilla. Cierre de todos los CIE.

9-Plan plurianual de disminución de todos los cuerpos policiales, estatales y autonómicos, con objetivos a corto, medio y largo plazo. Derogación de la Ley Mordaza.

10-Cese del régimen FIES en las prisiones. Cese de los malos tratos a personas presas. Mejora de la atención socio-sanitaria. Cumplimiento de la normativa para que las personas con graves enfermedades no permanezcan en la cárcel.

Quedamos a la espera de que los partidos políticos llamen a nuestra puerta para concretar y perfilar mejor estas propuestas, de cara a incorporarlas a sus respectivos programas electorales.


[ Tortuga kolektibo antimilitaristaren webgunetik ]

Pan (poco) y futbol

Pan (poco) y futbol

Copi-pega de aquí.

El caso arquetípico del fútbol 
Si el fútbol fuera un juego, nada alrededor del mismo podría ser cuestionable. Sería tan sólo un entretenimiento, y nadie sería tan estúpido como para atacar una inocente distracción lúdica. Nada hay de insalubre en la diversión (al contrario),tampoco en el entretenimiento, ni en la distracción. Por nuestra parte, no encontramos nada censurable en que una persona se entretenga con un partido de fútbol; no obstante, el hecho de que millones de personas aparenten elegir el mismo partido de fútbol como único
entretenimiento posible, puede parecer sospechoso. Más sospechoso aún resulta que los noticiarios televisivos y periódicos dediquen al menos un tercio de su tiempo y espacio al fútbol. Muchísimo más sospechoso resulta que ciertos partidos de fútbol sean verdaderos "actos oficiales" a los que asisten jefes de
estado, primeros ministros y familias reales. Pero, en verdad, lo que supone ser delatador es comprobar la brutal huella que ha dejado el fútbol en la sociedad moderna, la función que aquel tiene en esta, y la cantidad de energía que moviliza algo en apariencia tan inocente como un juego. He aquí la primera declaración: el fútbol no es un juego. Todo lo aquí expuesto está lejos de ser un juego.
 
La cara oculta del fútbol tampoco es el hecho ya divulgado de que la organización internacional que administra este deporte (La
FIFA) esté carcomida por la corrupción, así como ha denunciado el periodista Andrew Jennings. Tampoco lo es la archiconocida dependencia del fútbol con las grandes multinacionales textiles deportivas que manufacturan sus productos en estados-taller con los que pactan condiciones infrahumanas para sus trabajadores. 

Nada de esto resulta ser el aspecto oculto del fútbol, sólo parte de
su cloaca, bien asumida, bien disimulada, bien perfumada, pero por todos conocida.

Hay una presencia más oscura y más cotidiana del fútbol, y por eso mismo más imperceptible: la función que desempeña el fútbol en la ingeniería social del Nuevo Orden Mundial, la impactante influencia del fútbol en todos los aspectos de la sociedad moderna, la utilización del fútbol como potente herramienta con la que el massmedia hace su trabajo de control mental e hipnosis de masas.  
Esta importancia del fútbol va más allá de la función del clásico “circenses” para el pueblo o, al menos, nunca antes ninguna fuerza imperial dispuso de los potentísimos medios de los que se sirve este moderno colisseo global. Todos los grandes grupos de massmedia tienen dos prensas especializadas que nunca faltan como periódicos de tirada regular: el económico y el deportivo. Si este gran grupo es europeo, ya sabemos a lo que dedica más de un tercio de su trabajo: ¡a informar sobre fútbol! Por supuesto, nada de esto es casual, ni es fruto de un noble amor por el deporte.
 
Función 1: A través del fútbol, se fijan e imponen los modelos filosóficos, comportamentales, estéticos (e incluso, de pura peluquería) que aspiran a ser aplicables a todas las razas, condiciones y edades de la nueva sociedad moderna.  

Así, el futbolista de élite se presenta como un moderno Aquiles de plástico y gomina, un héroe vaciado de heroísmo que se convierte en un mero maniquí del perfecto triunfador global, una deidad invertida llevada al panteón publicitario de la moda pasajera.   El primer ejemplo triunfante de este completo modelo global fue David Beckham; tras este triunfo,le siguieron muchos otros como Freddie Ljungberg, Thierry Henry o Cristiano Ronaldo, todas figuras perfiladas en la Barclays Premier League inglesa.
En los países más pobres el modelo del futbolista se convierte en la única oportunidad de "integración social" para millones de niños y adolescentes. Poco importa el hecho de que esta oportunidad
sea una ilusión, y que sólo un porcentaje residual tenga acceso a una mínima profesionalidad como futbolista.
Este es el único sueño impuesto a chavales de la África rural, el extrarradio porteño o la favela brasileña. Su situación desesperada de acorralamiento hace que se depositen todas las energías en la única vía de escape concebible. En esta situación, es donde la FIFA, a través de su proyecto “Goal”, trabaja en enternecedoras campañas filantrópicas en las que se regalan a las poblaciones más pobres, pelotitas de fútbol y camisetas firmadas por el astro de turno.

Se trata de imponer una única vía de supervivencia: una vía que saca de una miseria para llevar a otra miseria diferente, una vía que permite pasar de la desnutrición a las mansiones grotescas, los coches deportivos de lujo, y la prostitución de alto standing. Se entenderá fácilmente que todo este entramado sólo genera (a unos y a otros,tanto al individuo como socialmente) un único sentimiento: frustración.  

Función 2.- Otra función que el fútbol desempeña, esta con respecto al aficionado, es una bien reconocible: la canalización de la tensión nerviosa hacia una actividad estéril. Así, a través de los medios de comunicación, todo el descontento, la insatisfacción y la rebeldía que podrían motivar un cuestionamiento crítico por parte del individuo, van destinados a la afición futbolística. Se entenderá así porqué los más fervientes aficionados al fútbol son los individuos más alejados de cualquier práctica deportiva. La energía destructiva generada en el individuo por la vida moderna, es condensada en "noventa minutos de odio". Durante ese tiempo, el pacífico ciudadano puede insultar, juzgar, reclamar, patalear y criticar a su antojo, siempre dentro del contexto ad hoc: el fútbol.
 
Función 3: La afición al fútbol de clubes, el pertenecer a un equipo, el "sentir los colores" supone ser un ejercicio devocional cuanto menos curioso: se trata de apoyar sentimentalmente a un colectivo sin ideología, sin ninguna base de cohesión intelectual, sin ninguna identidad natural, que no representa ya a ninguna raza, pueblo o ciudad, que no está unido por valor común alguno.  

Sólo tienen una única finalidad bien explícita: la victoria consistente en superar al rival en un parcial numérico. Esa es la tercera función que desempeña el fútbol en el Nuevo Orden Mundial: entrenar a la población en el fervor descerebrado, en la devoción mística del cordero, en la lealtad del rebaño, es decir, en el fanatismo corporativista.
Les habrá que se pregunten por qué precisamente es el fútbol el deporte escogido y no otro. Si existe una respuesta adecuada a esa pregunta, estará en la estructura y el origen mismo del fútbol, que -como todo el mundo sabe- es inglés. Es indudable que la expansión del fútbol está estrechamente relacionada con el imperialismo británico, y nadie puede negar que el fútbol es el deporte más popular, como la lengua inglesa es la lengua más hablada o la música pop el folclore más bailado.  

El equipo de fútbol original estaría formado por 13 (12+1) miembros, siendo este 13 (descompuesto en 12+1) un simbolismo harto abusado por las logias francmasonas inglesas del siglo XIX. El simbolismo del número 13, ilustrado con la figura
cristiana de “los doce apóstoles y el Mesías”, estaría en toda la estructura, ritualística y gradación del Rito Escocés.
El fútbol ha llegado a ser hoy en día: una poderosa herramienta de control mental al servicio de los arquitectos globales, un péndulo de hipnosis de masas en manos del massmedia, una plataforma de manipulación social nunca antes conocida.

[ Puerto Paranoia-tik hartuta ]

EZ EZagunak (1 gEb) - Ertaroko folka

EZ EZagunak (1 gEb) - Ertaroko folka

Murmur Mori . Radici + La morte dell'Unicorno /1./2h

Stary Olsa . Drygula /1./2.

Strigôň . Dunaj /1h/2h

Almune . Bjergtagen /1h/2-

Cuélebre . Anaman /1h/2h 


Gomendioak... Gauez lo egiten dute arratoiek Wolfgang Borchert-en ipuina eta Fumiko Kaneko historia anarkistatxo dun fanzinea eta Barrio Canino irratsaioa.

http://www.arrosasarea.eus/tag/kontrako-eztarrixe-2/ http://www.arrosasarea.eus/tag/gora-eta-behera-2/ http://masustak.blogspot.com/ http://socialistapopular.blogspot.com/ http://ekaitzaldia.blogspot.com/   

Proiektu soziala Esklabetan, krisiaren seme-alabontzat

Proiektu soziala Esklabetan, krisiaren seme-alabontzatKrisiaren seme-alabak gara: miseriazko soldatak jasotzeko lan egiten dugunak edo soldatarik gabe lan egiten dugunak; adibidez, praktiketako kontratuen baldintzetan lan egiten dugun ikasleak ; edo are okerrago: lan egiteko inongo aukerarik ez daukagunak eta, ondorioz, eguneroko bizitza ziurgabera eta miserablera kondenatuta gauden gazteak gara; edo lan egin ahal izateko gure herrietatik hirietara  zein atzerrira alde egitera behartuta gaudenak; deserrotze-prozesua gure azalean sentitzen dugunak gara, harreman afektiboen ordez merkataritza-morala nola ezartzen ari den ikusi eta bizi dugunak gara; emantzipaziorako aukerarik ez dugun eta gure etorkizuna pixkanaka pobreziaren urtegian nola hondoratzen ari den ikusten dugun gazteak gara. Finean, gure bizitzaren gaineko kontrolik ez dugun pertsonak gara.

Era berean, krisiaren seme-alabak dira bizi osoan lanean aritu izanagatik pentsio duin bat jaso ezin dutenak eta urteetako borrokaren ondoren irabazitako eskubideak nola desagerrarazten dituzten ikusten duten langileak. Krisiaren seme-alabak dira euren familia aurrera ateratzeko bizitza ematen dutenak. Krisiaren seme-alabak dira lan istripuen eraginez hiltzen diren langileak zein indarkeria matxistak hiltzen dituen emakume langileak.

Krisia berezkoa zaio kapitalismoari, eta gure gizartea horregatik sartzen da behin eta berriz krisian. Hori da gizarte burgesaren historia eta patua, eta gure herria ez dago horretatik salbu. Krisiak gizartearen txirotzea eta prekarizazioa baldin badakar, guk, horren aurrean, harreman kolektiboen aldeko hautua egiten dugu. Krisi kapitalistaren kausa ekonomikoa den arren, krisiaren ondorioak sozialak dira, eta, horrenbestez, krisiak gure bizitzako esfera guztiak kolpatzen ditu. Horren aurrean, beharrezkoa iruditzen zaigu elkartasunean oinarrituko diren harreman kolektiboak eraikitzea eta horiek gorpuzteko espazioak irabaztea. Horregatik erabaki genuen Esklabetako ezker hegalean sartzea: alde  batetik, erreala izaten jarraitzen  duen etxebizitza problematikari irtenbidea emateko; eta, bestetik, aipatutako logikan oinarritutako proiektu komunitarioak garatzeko espazio eta tresna propioak eduki ditzagun.

Eraikinari izaera soziala emateko prestutasun osoa adierazi nahi dugu. Gure beharrei erantzuteaz harago, sektore kolpatuenen interesei erantzungo dien proiektuak sortzea dugu helburu. Modu horretan, elkartasunean oinarritutako proiektuak sortzeko gune soziala izatea da xedea.

Espazioak eskaintzen dituen aukerak baliatuko ditugu Esklabetan hainbat proiektu martxan jartzeko. Ezagutzen ditugu eraikinaren dimentsioak, baina hankak lurrean ditugu, eta espazioaren beharrezkotasuna azpimarratzen dugu,  esku artean duguna epe luzerako egitasmoa  baita. Horren jakitun,  Krisiaren Seme-alabon proposamenak  gure indarren, herriko eragileen zein norbanakoen inplikazio mailaren arabera joango dira  gorpuzten, pixkanaka-pixkanaka. Epe motzean, jantoki soziala jarriko dugu martxan, eta horretarako lanean gabiltza egun.
-.-.-.-.- 
HANKAK LURRIN sayue, Krisiyen seme-alabatako bi lagunekin...
http://www.arrosasarea.eus/2019/03/26/hankak-lurrin-krisiaren-seme-alabak-190326/


Kontu Lepo webgunetik hartua ]

Han prohibit les paraules

Han prohibit les paraulesAquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S’han eixugat les fonts i la pols s’acumula
pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s’alci
la pols que hi ha pertot
i l’aire no esdevingui —diuen— irrespirable.
Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l’aire.
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.
I, tanmateix, la remor persisteix.

Miquel Martí i Pol


[ Emak Bakea webgunetik hartuta ] 

Informatica y Autodefensa / Informatika eta Autodefentsa

Informatica más libre / Informatika askeagoa (Informatica y autodefensa / Informatika eta autodefentsa):
[ Autodefensa Informatica izeneko irratsaioaren webgunetik harturiko zerrendatxoa ] 

Autodefensa Informatica

Eskizofreniaren poesia -

Esquizofrenia / Un poema sobre el miedo; de Laura Sam


Acostumbrarse a la pequeña muerte del paso de cebra
pararse en verde habituado al rojo
la realidad no se reduce a líneas blancas sobre asfalto
sino al ojo
que sabe distinguirlas de lo oscuro.
Cruzo    hago fila de farmacia
consumo cápsulas que demuestran su eficacia
lo dice la publicidad
SACIE SU ANSIEDAD SOCIAL
comprar ánimo es legal
si usted tiene el alma sucia    ¿verdad?
Nada que no arreglen diez miligramos de diazepan
el psiquiatra prepara mis dosis    extiende recetas
la dieta de pastilla con pastilla domestica mi neurosis
reduce mis crisis nerviosas    aumenta mis náuseas
me dicen ya eres normal 
y con un mililitro de Risperdal aplaco la psicosis
pierdo materia gris
pero aún sé
distinguir el arcoiris.
Diagnosticado a los veinte
muerto a los dieciséis
esquizofrénico paranoide
así es como vosotros me llamaréis
un nombre para todos los trastornos emocionales
y multinacionales avalando investigaciones
que crean medicación para tales enfermedades
y después
usted tiene una discapacidad del sesenta y cinco por ciento
eso
eso es sinónimo de límites que acotan cárceles
rejas que visten de traje oficial
el destino de este pobre animal
conejillo de indias de los putos psiquiatras
sus máscaras
industria farmacéutica
toda esa mierda
convirtiéndome en carne de psiquiátrico.

Pero hay algo que no puede doler
hay algo más allá de este cielo ámbar que no debe doler
y es la vida temblar de verme amar la vida hasta el desangre
palpitar sincronizada con el tiempo de mi cuenta atrás
sin saber si a alguien le importará
qué hueco dejo cuando me arrastre
su silueta de luz perdida en ruinas de bancal de nadie
hay algo
que hace mías sus cadenas
pero no puedo
hacer eslabón del reloj
ni sucumbir a la condena del tiempo
que ser aire que levanta fuego y amontona marea
es lo que quiero
y tú
entiérrame en tu vuelo si has de hacerlo
pero no hagas míos los insomnios
para soñarte en vilo y esperarte con el filo del ojo abierto
que    yo    quiero    ser    viento.
Hay algo que no debe doler.
Y es la vida acojonándose
de verme correr hacia su entraña
arrastrando en la memoria
el perfil de todas las montañas que corono
arrastrando su mentira de asegurarme el mañana para robarme el hoy
ser un animal domesticable    vivir encogiéndome
hasta dejar de ser quien soy
hay algo
más allá de lo bello
y no se puede etiquetar con un sello
no se llama esquizofrenia
la enfermedad se llama miedo
los locos son los cuerdos
y quiénes los cuerdos
quiénes
si no ellos.

Enlace por si queréis escuchar directamente a Laura Sam recitando el poema.

[ https://primeravocal.org/esquizofrenia-un-poema-sobre-el-miedo-de-laura-sam/ ]

GORA ETA BEHERA (251) Jangoiko Ateue berpiztu deNK!!

GORA ETA BEHERA (251) Jainko Ateoa berpiztu duNK!!

El superávit comercial del sector del automóvil creció en 2016 un 17,1 por ciento Soldados en filas — Foto de Stock

Lur Azpiko Izakia-k Gora eta beheran 251. alea egiteari ezin izan zioNK ezezkorik eman,... bertan Beirut, Viglietti eta Benedetti, Paco Ibañez, Marmol, Negu Gorriak eta P.I.B. taldeen soinuak entzun ahal izan dizkiNK (berak) eta Leon Felipe-ren +Eta ilargia?, +Ipuin denak dazkit poemak eta Jangoiko Ateuen ondorengo hauek: +Borratzea, +Banaketa, +Erreserbatu ezaNK hire hutsunea, +Munduko pertsonarik ederrena, +Minutu batetako musualdia, -Gurpilen erreka. Eta jakina gomendioen momentutxoa: ¿Trabaja usted en el sector del automóvil? Pues sepa que le están engañando testua eta hainbat biderrez gomendatutako Socialista Popular webgunea.

 Dos barcos de guerra chinos, atracados en el puerto de Sanya, poco antes de zarpar ayer. - Foto: AP / XINHUA ZHA CHUNMING

GORA ETA BEHERA (251) Entzun edo Jaitsi ezaNK !!

  VIDEO: Un tren con tanques de EE.UU. se dirige hacia Europa

Indiferencia

IndiferenciaComo me dijeron que era libre
jamás me preocupé por saber qué era la libertad.

Como me dijeron que era clase media
jamás me preocupé por saber qué era la pobreza.

Como me dijeron que era ciudadano
jamás me preocupé por saber qué era la política.

Como me dijeron que era español
jamás me preocupé por saber qué era el nacionalismo.

Como me dijeron que era católico
jamás me preocupé por saber qué era la religión.

Como me dijeron que era mujer
jamás me preocupé por saber qué era ser subalterna.

Como me dijeron que era trabajador
jamás me preocupé por saber qué era la explotación.

Como me dijeron que era espectador
jamás me preocupé por saber qué era intervenir.

Como me dijeron comí, tragué, toleré, disimulé,
soporté, callé, transigí, respeté,
como me dijeron.

Antonio Orihuela. El amor en los tiempos del despido libre. Ed. Amargord, 2014
http://culturayanarquismo.blogspot.com/ ]

Perversiones (Perbertsioak)

Perversiones

La mayoría de estos posts son traducciones que he hecho de los artículos de la wikipedia en inglés, generalmente muchísimo más completos, para que tengamos este material también en español. Utilizo el nombre perversiones para retomarlo y dejar de lado el término médico “parafilias”. Las enlazadas aquí descritas con poca información en el post correspondiente, se debe a que el artículo en la wikinglis es así de corto o que ya está descrita muy ampliamente en la wiki en español. Y se da enlace al artículo correspondiente y enlaces a alguna fuente sobre el tema (foros, galerías, vídeos…). El orden que se seguía para ir haciendo estas traducciones era el de una lista que estaba en wikipedia en el artículo correspondiente. Dicha lista fue eliminada y se ha sustituido por una nueva lista en la que han aparecido nombres nuevos y desaparecido artículos anteriores. Esta nueva lista la estoy traduciendo ahora en orden alfabético inverso. En este momento (3/1/2012) se han traducido zoosadismo, urolagnia y troilismo. Según siga traduciéndolos, iré enlazando aquí los posts correspondientes. Aparte de las perversiones nombradas en la wikipedia, también he ido incluyendo posts sobre temas que me parecían también interesantes en esa misma lista, como el CNFM, juegos BDSM extremos, interrogatorios… Las perversiones están aquí descritas porque me interesan todas, y apoyamos el que haya espacios donde poder realizarlas de manera segura o hablar de ellas, excepto las que no incluyen como condición imprescindible el consenso de las dos —o más— personas involucradas.
 • Abasiofilia : Atracción hacia personas con discapacidades físicas.
 • Acomofilia : Atracción sexual hacia la calvicie. También hacia los genitales afeitados.
 • Acrotomofilia/apotemnophilia :  Acrotomofilia es el intenso deseo de que la pareja sea una persona amputada. Se les conoce en inglés como devotees (devotos). La apotemnophilia consiste en el intenso deseo de tener una amputación. Se les conoce como wannabes.
 • Acusticofilia :  El placer sexual se deriva de sonidos como la música, poemas o una conversación en una lengua extranjera.
 • Adolescentismo : Placer sexual al actuar o vestirse como un/a adolescente
 • Aelurofilia : Atracción sexual hacia los gatos.
 • Agalmatofilia: Fetichismo por las estatuas, maniquíes y muñecas.
 • Amaurofilia : Es la preferencia por el sexo con personas invidentes o con los ojos vendados. Este tipo de actividad sexual puede llevarse a cabo teniendo sexo en completa oscuridad.
 • Andromimetofilia : Atracción hacia mujeres que se comportan como hombres, hacia transexuales F2M pre-op (sin operación de reasignación sexual) o transexuales post-op F2M.
 • Fetichismo de la anestesia.
 • Apodisofilia : Lo mismo que exhibicionismo
 • Apotemnofilia : Excitación sexual derivada la fantasía de tener alguna parte del cuerpo amputada.
 • Aretifismo : Atracción sexual hacia las personas descalzas.
 • Aquafilia (o hidrofilia) : forma de fetichismo en torno a imágenes de gente nadando o posando bajo el agua, y la actividad sexual en el agua o sumergida. Subtipos de esta categoría son el glamour submarino, la contención de respiración, moda subacuática (con modelos posando bajo el agua, a menudo completamente vestidos), fetichismo del buceo, goma (gente con ropa de goma muy ceñida, ahogamiento simulado o en fantasías (a menudo incorporando asfixia), sirenas y sexo subacuático.
 • Asfixiofilia : Práctica potencialmente mortal de reducir intencionadamente la cantidad de oxígeno que llega al cerebro durante la estimulación sexual con la intención de aumentar el placer obtenido del orgasmo
 • Autoabasiofilia : Placer derivado del deseo propio de ser una persona discapacitada.
 • Autoasesinofilia : Excitación sexual derivada de representar o fantasear con el asesinato de uno mismo.
 • Autoginefilia : Amor a uno mismo como mujer. “Tendencia parafílica de los hombres a excitarse sexualmente con la idea o la imagen de sí mismos como mujeres”.
 • Autonefioplia : Satisfacción sexual derivada de los pañales.
 • Autagonistofilia Excitación sexual derivada al ser observada una persona o al crear las condiciones que faciliten esa observación.
 • Ballbusting : Placer derivado de golpearse o que golpeen los testículos. Sea uno mismo u otra persona. Ya no están los vídeos enlazados en el post, pero hay miles en internet, Google mediante, pero si tenéis la Safesearch activada no os aparecerán. Hay una web dedicada sólo a vídeos de ballbusting. Lo mismo en chicas se llama cuntbustingsea una misma o lo haga otra persona. Vídeos aquí.
 • Biastofilia : el deseo sexual depende, o responde a el acto de atacar (posiblemente de manera sexual) a una persona sin su consentimiento, especialmente un extraño.
 • Fetichismo por las bragas (y burusera, venta de bragas usadas conocida en Japón: Burusera)
 • Bukkake :  Género pornográfico y una práctica de sexo en grupo, donde una serie de varones se turnan para eyacular sobre una persona, ya sea varón o mujer.
 • Candaulismo (segunda parte) : El candaulismo es una fantasía en la que el marido expone a su mujer, o fotos de ella, a voyeurs.
 • Capnolagnia : Fetichismo del tabaco, de fumar.
 • Castidad química : Placer derivado de tomar medicación que provoca falta de deseo y/o erección. Con añadido posterior.
 • Celebrifilia : Fetichismo con tener sexo con una persona famosa.
 • Celofilia : Placer sexual derivado de los celos.
 • Clismafilia (o klismafilia) : Placer sexual derivado de los enemas.
 • CFNM, Clothed Female Naked Male (mujer vestida hombre desnudo) : Excitación derivada de situaciones en que el hombre está desnudo y la/s mujer/es vestida/s.
 • Coprofilia : Placer sexual relacionado con heces. Webs con vídeos relacionados. Sobre 2girls1cup y MFX vídeo.
 • Fetichismo de las cosquillas .
 • Crematistofilia (harpaxofilia) : Excitación sexual obtenida pagando por sexo o siendo robado por la persona con la que se tiene sexo. Harpaxofilia: Placer derivado de ser víctima de un robo.
 • Crush (pisar) . También incluye trampling (pisar el cuerpo de alguien)
 • Denial (Erotic Sexual Denial) : Denegación de sexo.
 • Dendrofilia : Atracción sexual hacia los árboles y las plantas grandes.
 • Maiesiofilia : Fetichismo del embarazo.
 • Efebofilia : Atracción preferente de una persona adulta hacia adolescentes en la edad de la pubertad. Parte 1 y parte 2.
 • ¿Enanofilia? Fetichismo hacia personas con acondroplasia, enanismo o síndrome de Turner.
 • Enditofilia : Preferencia por tener relaciones sexuales con la ropa puesta.
 • Eproctofilia : Atracción sexual por las ventosidades. Con el tiempo se ha hecho más común este porno, bajo el nombre de “fart fetish”
 • Erotofonofilia (homicidofilia o asesinato lujurioso): Excitación sexual derivada de cometer (o intentar cometer) asesinato.
 • Escatología telefónica : Fetichismo de las llamadas obscenas.
 • Estenolagnia : Adoración de los músculos. Primer post y segundo post.
 • Exhibicionismo 
 • Faunofilia : Excitación sexual derivada de ver animales apareándose.
 • Fetichismo de la fecundación (impregnation). Excitación o placer derivados de la posibilidad o riesgo de embarazo debido a tener sexo vaginal sin protección.
 • Formicofilia : Derivar la excitación sexual de pequeños animales, insectos, etc moviéndose sobre partes del cuerpo.
 • Fornifilia : Subtipo de bondage y objetificación sexual en la que el cuerpo de una persona se convierte en una silla, mesa, armario u otro tipo de mueble.
 • Frotteurismo : Frotamiento no consensuado normalmente de los genitales o tocar con las manos a otra persona para conseguir excitación sexual o incluso un orgasmo.
 • Fetichismo por las fucking machines. Consisten en máquinas varias que por émbolos, cigueñales y motores que con un consolador aplicado en la punta de una prolongación, consiguen imitar el movimiento de la cópula para penetrar a alguien (una especie de vibrador enorme) o para autoestimularse.
 • Chicas futanari : “Un tipo específico de pornografía anime o manga que representa el tema del hermafroditismo o féminas con órganos sexuales másculinos, de manera que las relaciones lésbicas se vuelven similares a las llevadas entre hombre y mujer. A veces, en algunos mangas, el tamaño del pene en la mujer se exagera. El Futanari también puede proyectar a la mujer como dominante en una relación, convirtiendo al hombre en una figura femenina y sin poder.”
 • Galactofilia o lactofilia : Atracción sexual hacia la leche humana o mujeres durante la lactancia. Y vídeos del tema en este post y en este otro.
 • Gerontofilia : Atracción hacia personas mayores por parte de gente joven.
 • Gigantofilia : Fetichismo por las mujeres gigantes.
 • Ginemimetofilia : Atracción sexual hacia los hombres que se visten o se comportan como mujeres
 • Ginofagia : Fetichismo que incluye fantasías sobre cocinar y consumir carne humana de mujeres. La fantasía puede incluir que los actos son consensuados o relacionados con fantasías de violencia y violación.
 • Fetichismo de la gordura (Fat fetishism). Incluye feeding y stuffing.
 • Hematofilia : Fetichismo por la sangre.
 • Hibristofilia : Consiste en sentir atracción sexual hacia personas que han cometido crímenes escandalosos o crueles.
 • Fetichismo de la hipnosis : El hipnofetichismo o fetichismo de la hipnosis es un fetichismo sexual relacionado con la hipnosis y formas similares de persuasión, terapia o control mental.
 • Homovestismo : Excitación de una persona al vestir ropa apropiada para su género, frente a la práctica más conocida del feticihismo travestista, en el cual uno se excita al vestir ropa apropiada para el género opuesto.
 • Humillación erótica :
 • Incestofilia : Atracción sexual hacia los miembros de la propia familia.
 • Infantilismo (adul babies y similares) Foros del tema.
 • Katoptronofilia : Fetichismo relacionado con los espejos.
 • Kleptofilia : Excitación sexual derivada de robar cosas.
 • Koumpounofilia : Excitación sexual derivada de los botones o prendas con botones.
 • Lipofilia : Atracción sexual hacia personas obesas.
 • Lowerview : Esto me lo permito porque me gusta especialmente y no hay manera de encontrar sitios especializados. Es el fetichismo por la visión desde abajo. El enlace lleva a una selección de fotos con ese tag en el tumblr de la mosca cojonera (NSFW)
 • Ludofilia : Atracción sexual o emocionalhacia los juegos (o en épocas más recientes, con videojuegos). Una persona “ludófila” es alguien para quien sus intereses sexuales, románticos o emocionales son los juegos (o personajes de los juegos).
 • Macrofilia : Fantasías que incluyen gigantes imaginarixs, ya sea porque son más grandes o porque somos más pequeñxs.
 • Maiesiofilia : Fetichismo por mujeres que están o parecen embarazadas
 • Fetichismo de las manos.
 • Mecafilia: Atracción sexual hacia máquinas, especialmente robots y androides.
 • Medical: Fetichismo que erotiza las actividades y parafernalia médicas
 • Microfilia : Atracción sexual hacia gente diminuta o partes del cuerpo diminutas.
 • Misofilia : Atracción hacia personas u objetos sucios o dañados. Pueden encontrar la suciedad, heces, ropa interior manchada o el vómito sexualmente excitantes.
 • Mouth fisting/gagging: Meter la mano/objetos en la boca hasta la arcada. Enlaces a videos del tema. El más monotemático que he encontrado nunca es este.
 • Narratofilia : Excitación sexual derivada de contar historias eróticas o lujuriosas.
 • Nasofilia : Fetichismo de la nariz. La persona se excita sexualmente al ver, tocar, o a menudo, chupar de manera erótica una nariz humana o de otros animales. Menos común, pero con cierta relevancia, están los que se excitan al sentir su nariz acariciada, tocada o chupada.La excitación puede deberse a la forma o al tamaño de la nariz.
 • Natural Body Magic (NBM): El sujeto fantasea con una persona que puede o bien ser cortada o bien desmontada en varias partes y vivir normalmente.
 • Necrofilia: Atracción sexual hacia los cadáveres.
 • Necropedofilia: Si sumas necrofilia (atracción sexual hacia cadáveres) y pedofilia (hacia niñxs), y tienes una de las más complicadas. 
 • Nyotaimori (naked sushi, o sushi sobre el cuerpo desnudo de una persona). Y aquí la traducción de un artículo sobre el tema.
 • Olfactofilia : Excitación sexual con los olores.
 • Fetichismo del ombligo.
 • Omorashi : Excitación sexual derivada de tener la vejiga llena o sentir atracción hacia alguien que está experimentando la sensación de tener la vejiga llena
 • Partenofilia : Es la atracción sexual hacia las personas vírgenes.
 • Pecattifilia : Excitación sexual derivada de cometer pecados o sentirse culpable.
 • Fetichismo de los pechos : Excitación sexual relacionada con las características de los pechos. O en twitter también podría llamarse #TETAS
 • Pedofilia : Atracción sexual hacia niñxs prepúberes. Precisamente de esto la wiki en español sí tiene un largo artículo.
 • Pegging : Que una chica folle con un strapon a un chico.
 • Pictofilia : Atracción hacia la pornografía pictórica o arte erótico.
 • Fetichismo de los pies. El más común. Hay una web de vídeos, FootFetishTube.com, sólo de este tema.
 • Pirofilia : Placer sexual derivado del fuego.
 • Play piercing  : Atravesar la piel con agujas.
 • Plushofilia : Atracción hacia los animales de peluche.
 • Pumping / Cupping : Usar bombas de succión o “tazas chinas” como instrumentos sexuales.
 • Fetichismo racial
 • Fetichismo de los robots (parte 1, parte 2 y parte 3)
 • Fetichismo por la ropa, de determinados materiales y prendas. Lo que se llama “fetish”. (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 y parte 8)
 • Salirofilia : Obtener placer sexual al ensuciar o desaliñar el objeto de deseo de uno mismo, normalmente una persona atractiva. Puede incluir romper o estropear su ropa, cubrirlos con barro o suciedad, ensuciando su pelo o estropeando su maquillaje
 • Fetichismo de la seda/satén.
 • Sitofilia : Excitación sexual derivada de incluir alimentos en las relaciones sexuales.
 • Somnofilia : Excitación sexual derivada de dormir o de personas inconscientes.
 • Tease & denial: Calentar y denegar
 • Teratofilia: Término técnico para nombrar la atracción sexual hacia gente “deformada” o “monstruosa”
 • Toonofilia / schediaphilia Atracción sexual hacia personajes de tebeo/cómic/anime/novela gráfica
 • Fetichismo de la transformación (parte 1, El resto no está traducido y la página de wikipedia se borró) : una persona se excita por la muestra o descripciones de transformaciones, normalmente de las de personas en otros seres u objetos.
 • Fetichismo del travestismo.
 • Tricofilia (parte 1, parte 2): Fetichismo del cabello.
 • Trolismo / triolismo: Ver a la propia pareja teniendo sexo con otra/s persona/s
 • Urolagnia (parte 1, parte 2) : la excitación sexual está asociada con la visión o el pensamiento de la orina o el acto de orinar
 • Vorarefilia: fetichismo en el que la excitación se deriva de la idea de ser comido, comer a otra persona o presenciar el proceso
 • Voyeurismo
 • Xenofilia: Atracción por las personas u objetos desconocidos. Es lo opuesto a la xenofobia.
 • Zoofilia: Atracción sexual hacia los animales.

—————————————————————————————————

Otras traducciones de la wikipedia en inglés.

Definición de parafilia:
“Una parafilia (del griego παρά, para, “fuera de”, y φιλία, filía, “amor”) es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra actividad. Las parafilias se consideran inocuas —y, de hecho, de acuerdo a algunas teorías psicológicas son parte integral de la psique normal— salvo cuando están dirigidas a un objeto potencialmente peligroso, dañino para el sujeto o para otros, o cuando impiden el funcionamiento sexual normal.
Las consideraciones acerca del comportamiento considerado parafílico dependen en un grado muy elevado de las convenciones sociales imperantes en un momento y lugar determinados; ciertas prácticas, como la homosexualidad o la masturbación fueron consideradas parafílicas en su momento, aunque ahora se consideran variaciones normales y aceptables del comportamiento sexual.
Debido a ello, es imposible elaborar un catálogo definitivo de las parafilias; las definiciones más usuales recogen comportamientos como el sadismo, el masoquismo…”

Traducciones:

Forma relativamente nueva de pornografía que combina relatos eróticos con imágenes eróticas y a veces con contenido multimedia como audio o animación flash. El espectador se involucra siempre en una forma de juego de roles, apoyado en el argumento del relato.

[ Golfxs con Principios webgunetik hartutako informazioa ]