Socialista Popular


Socialista Popular izeneko gunean kontrainformazioa eta gai sozial eta popularrak plazaratu nahi dizkiNK bere egileak, ezer ere ez berak sortua, baizik eta han hemendik hartuko dizkiNK berriak, poesiak, aipamenak, kritikak, bururapenak, ipuinak, pentsamenduak, sentimenduak, ... berak esaten diNan moduan "alderdikeririk, sektarismorik, autoritarismorik gabe", askea, askatasunzalea, askatzailea eta askagintzarako giltza baten forma eta moduan.eta gazteleraz esaten diNana jarriko diNat ondorenean berak egin ohi diNan moduan, kopiatu eta itsatsiz...

http://socialistapopular.blogspot.com.es/ es una página socialista (en el amplio sentido de la palabra) y popular (en el muy amplio sentido de la palabra). Nuestra intención es que puedas informarte de todo lo liberador (en el total sentido de la palabra) posible sin partidismos ni sectarismos ni autoritarismos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario